Home » Informatie » Tarieven & vergoeding

Tarieven & vergoeding

Tarief en tijdsduur

Individuele sessie / intakegesprek    1 uur                €   90,00
Relatie sessie / intakegesprek    1,5 uur                € 130,00

Voor een individuele sessie wordt een uur ingepland, voor relatietherapie (en andere afspraken met meer dan één persoon) neem ik anderhalf uur de tijd.

Voor de intake (het eerste gesprek) geldt hetzelfde tarief als voor een sessie. Een sessie kan op verzoek langer of korter duren, en wordt verrekend volgens het geldende uurtarief. Uitzondering hierop vormt de intake die 15-30 minuten kan uitlopen zonder bijkomende kosten.

Ook telefonische (of skype-) sessies zijn op afspraak mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde tarieven.

Het tarief omvat niet alleen de sessie (het gesprek/de behandeling) maar ook de voorbereidingen, verslaglegging, facturering en eventueel naslagwerk, wat ‘achter de schermen’ plaatsvindt.

Doorgaans zijn 5 à 8 sessies nodig om zelf weer verder te kunnen, en soms zijn enkele gesprekken al voldoende. Ik zal hierover adviseren maar jij bepaalt zelf uiteindelijk hoeveel sessies je wilt volgen en in welk tempo.

Doorverwijzing
Indien je meer baat zou kunnen hebben bij een andere hulpverlener of behandelmethode dan zal ik dit aangeven, en kan je ook daarover informeren en adviseren.

Vergoedingen

‘Vergoeding’ betekent niet ‘gratis’, je betaalt tenslotte premie. Daarbij is vergoeding van psychologische hulp vanuit de basisverzekering niet persé ‘voordeliger’ dan psychologische hulp die vanuit de aanvullende verzekering (gedeeltelijk) wordt vergoed. Dit alles hangt af van het eigen risico en het verzekerde pakket.

Daarnaast zijn er nog andere zaken die misschien belangrijk voor je zijn (zoals privacy, keuzevrijheid, een persoonlijke benadering) waardoor de keuze voor een psycholoog die niet, of uitsluitend vanuit de aanvullende verzekering, wordt vergoed juist meer of andere voordelen kan opleveren.

Aanvullend verzekerd

Als holistisch psycholoog word ik doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar als je zorgverzekeraar hierin een uitzondering is of afspraken heeft gemaakt met de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) dan is een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering, en normaliter zonder dat je eigen risico wordt aangesproken. Lees meer informatie of vraag dit goed na bij je zorgverzekeraar, bij voorkeur aan de hand van mijn gegevens (onderaan de pagina bij ‘kwalificaties & registraties’)

Overige mogelijkheden tot vergoeding

In bepaalde gevallen is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen:
• via je werkgever (als deze hiervoor verzekerd is)
• voor studenten via studiefondsen
• via het UWV en CIZ (in het kader van reïntegratie/werkbehoud)
• via het PGB (Persoons Gebonden Budget), zie www.pgb.nl
• middels een coulanceformulier, waarmee je een verzoek indient bij je zorgverzekeraar, en hierbij aangeeft dat je bij deze praktijk de beste hulp verwacht

BELANGRIJK! Omdat ik als psycholoog holistisch werk is je privacy gewaarborgd! Je gegevens worden niet aangeleverd bij het landelijke DBC-informatiesyteem DIS. Sinds 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het (DIS), landelijke DBC-Informatiesysteem. Het DIS bevat onder andere informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg en verstrekt deze informatie aan een vijftal publiekelijke organisaties, en op aanvraag ook aan derden. Voor verdere informatie hierover zie Voordelen van PsychoMorfose.

Betaling en afzeggen

Een sessie wordt contant betaald. Je krijgt hiervoor een betalingsbewijs, en ontvangt naderhand de factuur. Komt een gemaakte afspraak niet uit? Geef dit dan minimaal 24 uur van tevoren even door zodat ik nog iemand anders kan inplannen. Anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde sessietijd in rekening te brengen.

Contact

Heb je nog vragen over vergoeding van psychologische hulp? Of wil je weten of ik ook jou kan helpen? Bel of mail dan naar Marion Masolijn, psycholoog in Oss, praktijk PsychoMorfose

Marion Masolijn

Marion Masolijn Psycholoog Oss

Bel 06 12637702


Afspraak maken psycholoog Oss


Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak en gehoord voelt. Dat is één van de meest basale en belangrijke onderdelen van mijn werk.

Voordelen


  • Persoonlijk
  • Praktisch
  • Privacy verzekerd
  • Zonder verwijsbrief
  • Geen (lange) wachtlijst
Lees alle voordelen

Cliënt vertelt

'Het was een verademing om bij jou terecht te komen. Eindelijk iemand die me begreep, en die heldere uitleg en tips gaf.'

Lees alle ervaringen

Aangesloten bij

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Nederlands Instituut van Psychologen