Home » Informatie » Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy

PsychoMorfose vindt het belangrijk jouw persoonsgegevens te beschermen. Binnen Europa wordt deze bescherming vanaf 25 mei 2018 geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie persoonsgegevens verwerkt heeft aan de AVG te voldoen. Zo wordt van verwerkers van persoonsgegevens onder meer gevraagd hun privacy beleid inzichtelijk te maken.

In het privacyreglement en de privacy policy website kun je lezen hoe PsychoMorfose invulling geeft aan de bescherming van jouw gegevens.

 

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van PsychoMorfose.

Klachtenregeling:

Ingeval u een klacht heeft m.b.t. uw hulpverlener kunt u hier nalezen welke stappen u kunt ondernemen:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html