Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy

PsychoMorfose vindt het belangrijk jouw persoonsgegevens te beschermen. Binnen Europa wordt deze bescherming vanaf 25 mei 2018 geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wie persoonsgegevens verwerkt heeft aan de AVG te voldoen. Zo wordt van verwerkers van persoonsgegevens onder meer gevraagd hun privacy beleid inzichtelijk te maken.

In het privacyreglement en de privacy policy website kun je lezen hoe PsychoMorfose invulling geeft aan de bescherming van jouw gegevens. 

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van PsychoMorfose. 

Nb: de wettelijke bewaartermijn voor cliëntdossiers (voorheen 15 jaar) is inmiddels 20 jaar. Indien cliënt dit wenst kan zijn/haar dossier uiteraard eerder vernietigd worden. Cliënt kan hiervoor contact opnemen met de hulpverlener.

Klachtenregeling:

Ingeval u een klacht heeft m.b.t. uw hulpverlener kunt u hier nalezen welke stappen u kunt ondernemen:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html