Informatie

Vergoed betekent niet Gratis

Worden sessies bij mij niet door jouw verzekeraar vergoed, maar de sessies BIG- geregistreerde (GZ) psycholoog wel?Hou er dan rekening mee dat eerst je eigen risico wordt aangesproken, maar dat er ook ‘voordelen’ zijn wanneer je geen beroep kunt – of wilt – doen op een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Als je niet afhankelijk bent van een vergoeding vanuit de basisverzekering dan zit je ook niet vast aan een ‘voorgeschreven’ GZ-psycholoog (en vaak lange wachtlijsten), maar kunt op zoek naar een psycholoog die bij je past. Herhaaldelijk is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat een (succesvolle) therapie valt of staat bij de ‘klik’ tussen cliënt en therapeut. Dit lijkt vrij logisch, en is bij zorgverzekeraars ook bekend, toch ben je meestal niet vrij om te kiezen.

Wil je weten wat de andere voordelen zijn? Klik hier voor de ‘Voordelen van PsychoMorfose’.

 

Aanvullend verzekerd?

Als je vanuit de aanvullende verzekering recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding dan heeft dit als voordeel dat het eigen risico niet wordt aangesproken. Je kunt voor de zekerheid altijd bij je zorgverzekeraar navragen of dit bij hen ook het geval is.

Hoe uitgebreid je aanvullend verzekerd bent (welk pakket je hebt) is bepalend voor de hoogte van de vergoeding (een bepaald bedrag per sessie, óf een volledige vergoeding per sessie, tot een maximaal bedrag per jaar). En in bepaalde gevallen is vergoeding vanuit de aanvullende verzekering zelfs gunstiger dan vanuit de basisverzekering. Is dit niet geval dan zijn de andere voordelen nog het overwegen waard.

Vergoeding vanuit de basisverzekering is niet altijd gunstiger dan vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van de hoogte van je eigen risico, hoe (uitgebreid) je aanvullend verzekerd bent, en hoeveel belang je hecht aan privacy van je gegevens.


Als je wilt weten of je voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komt, kijk dan op de website van de NFG voor een indicatie, of neem contact op met je zorgverzekeraar.

Wat je van je zorgverzekeraar wilt weten is:

  1. Of ze sessies bij mij vergoeden? En zo ja,
  2. Is dit vanuit de basis- of de aanvullende verzekering (of allebei)?
  3. Hoeveel krijg je vergoed per sessie, en hoeveel in totaal (max. bedrag per jaar)?

Vraag dit (desnoods meerdere malen) goed na. Omdat het zorgsysteem zo complex is komen er helaas (ook) bij zorgverzekeraars regelmatig misverstanden voor en worden fouten gemaakt.

 

Wettelijk informatiesysteem

Per 1 januari 2014 geldt een wettelijke verplichting voor GGZ instellingen en vrijgevestigde GZ -psychologen om gegevens van cliënten en de gevolgde behandeling periodiek aan te leveren aan het (DIS), landelijke DBC-Informatiesysteem. Het DIS bevat o.a. informatie over de geleverde geestelijke gezondheidszorg die betaald wordt vanuit de zorgverzekeringswet. Het DIS verstrekt de gegevens aan een vijftal publieke organisaties: het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit, het College voor Zorgverzekeringen, het Centraal Bureau voor de Statistiek en DBC Onderhoud. Tevens kunnen de gegevens ook op aanvraag aan derden worden verstrekt.

Omdat ik psycholoog NIP ben, en holistisch werk, word ik meestal niet vanuit de basisverzekekering vergoed maar val daarom ook buiten deze wettelijke verplichting. Hierdoor blijven jouw gegevens beschermd in mijn praktijk en worden niet vrijgegeven aan andere organisaties zoals de zorgverzekeraar. Jouw privacy is gewaarborgd, en jouw gegevens worden niet aangeleverd bij het landelijke DBC-informatiesyteem DIS.

Klik hier voor meer voordelen van PsychoMorfose.

Marion Masolijn

Marion Masolijn Psycholoog Oss

Bel 06 12637702


Afspraak maken psycholoog Oss


Ik vind het belangrijk dat je je op je gemak en gehoord voelt. Dat is één van de meest basale en belangrijke onderdelen van mijn werk.

Voordelen


  • Persoonlijk
  • Praktisch
  • Privacy verzekerd
  • Zonder verwijsbrief
  • Geen (lange) wachtlijst
Lees alle voordelen

Cliënt vertelt

'Het was een verademing om bij jou terecht te komen. Eindelijk iemand die me begreep, en die heldere uitleg en tips gaf.'

Lees alle ervaringen

Aangesloten bij

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg


Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg


Nederlands Instituut van Psychologen


Klachtenregeling

Ingeval u een klacht heeft m.b.t. uw hulpverlener kunt u hier nalezen welke stappen u kunt ondernemen:

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

https://www.de-nfg.nl/images/klachten/Klachtenproces%20schema%20client..pptx